Dziś jest: 25.09.2023 Witamy na stronie Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Caritas pomaga pracownikom byłych PGR-ów na Zamojszczyźnie
Niedziela, 06 Marca 2005 14:33

Ponad 100 rodzin z terenów popegeerowskich na Zamojszczyźnie otrzymało pomoc od Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Caritas przygotowała półtorej tony żywności, odzież, środki higieniczne, zabawki i przybory szkolne. Otrzymali je mieszkańcy dwóch miejscowości: Magdalenki i Szczepiatyna, znajdujących się na terenie byłego PGR. Diecezjalna Caritas ufundowała też 200 obiadów dla dzieci z miejscowej szkoły podstawowej.

Spośród mieszkańców Magdalenki tylko kilka osób znalazło zatrudnienie, reszta nie pracuje, a utrzymuje się dzięki wsparciu opieki społecznej lub pracy dorywczej. Sytuacja tych rodzin jest bardzo trudna - mówi ks. Andrzej Puzon, dyrektor Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Na pytanie, z czego żyją, mieszkańcy Magdalenki i Szczepiatyna odpowiadają: “Jakoś dajemy radę” - opowiada ks. Puzon. Mimo wszystko jednak - dodaje dyrektor Caritas - widać było, że pomoc była bardzo oczekiwana, chociaż niektórzy wstydzili się o cokolwiek poprosić.

Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej stale wspiera mieszkańców terenów popegeerowskich na Zamojszczyźnie. Wielokrotnie organizowała transporty z żywnością i odzieżą, prowadzi kolonie i zimowiska dla dzieci, finansuje akcje dożywiania w szkołach, od niedawna realizuje też projekt aktywizacji zawodowej dziewcząt “Przystań na skarpie”.
Drukuj

Zamość: Caritas pomaga dziewczętom z terenów popegeerowskich
Niedziela, 06 Lutego 2005 22:29

Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej włączyła się w realizację projektu “Promocji zawodowej dziewcząt”, koordynowanego od trzech lat przez Caritas archidiecezji warszawskiej we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych. Jest on skierowany do dziewcząt z terenów popegeerowskich, które nie mają perspektyw na rozwój zawodowy, a przede wszystkim szans na znalezienie pracy w swoim miejscu zamieszkania.

Z pomocą przychodzi im Centrum Charytatywne “Res Sacra Miser” - Bursa Promocji Zawodowej “Przystań na skarpie” w Warszawie, która realizuje program aktywizacji zawodowej. Program ten przewiduje kilkumiesięczne szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy w stolicy. W programie może uczestniczyć dziewczyna, która spełnia określone warunki - jest w wieku od 18 do 25 lat, posiada maturę, a jej rodzice co najmniej przez trzy lata byli zatrudnieni w PGR. Musi też przyjąć styl życia, obowiązujący w Bursie “Przystań na skarpie”, prowadzonej przez siostry zakonne.

Ks. Andrzej Puzon, dyrektor Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej apeluje do dziewcząt, które nie dostały się na studia i nie mogą znaleźć pracy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, by skorzystały z możliwości, którą oferują Caritas i Agencja Nieruchomości Rolnych. - To naprawdę duża szansa na zdobycie konkretnych umiejętności, zyskanie samodzielności, wejście na rynek pracy i znalezienie zatrudnienia. W wielu przypadkach dziewczętom udaje się znaleźć pracę i pozostać w Warszawie - podkreśla ks. Puzon.

Bursa “Przystań na skarpie” w Warszawie zapewnia uczestniczkom programu bezpłatne zakwaterowanie przez pierwsze trzy miesiące. W tym czasie dziewczęta mają możliwość uczestnictwa w indywidualnych i grupowych zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej i psychologii praktycznej, gdzie uczą się m.in. technik autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Mogą także korzystać z pomocy psychologa i doradcy zawodowego w poszukiwaniu pracy.

Otrzymują również wsparcie duchowe, ponieważ w Bursie jest realizowany program wychowawczo-duszpasterski, mający na celu wspieranie dziewcząt w integralnym rozwoju w duchu chrześcijańskim. Wychowawcy pomagają też dziewczętom w przystosowaniu się do życia w dużym mieście i zyskiwaniu pełnej samodzielności.

Program adresowany do dziewcząt z Zamojszczyzny jest realizowany przy współpracy Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie.
Drukuj

Aktualnie online
Gości online: 1

Ostatnie artykuły
STACJE OPIEKI


PROGRAM SKRZYDŁAPolecane stronyFacebook