^Powrót na górę strony
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nasi Darczyńcy

Przekaż darowiznę

Przekaż 1% podatku

Dokumenty do pobrania

Caritas Polska

Katolickie Radio Zamość

Pomagam

Informacje kontaktowe

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Nowe Szkolne Koła Caritas w naszej diecezji

Cieszymy się, że w ostatnim czasie powstały nowe Szkolne Koła Caritas w naszej diecezji. Nowe Koła powstały m.in.: w Szkole Podstawowej w Cześniakach, Gimnazjum w Skierbieszowie, Zespole Szkół w Baszni Dolnej, Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaczowie. Ponadto nowe Koła powstały w Michalowie i Majdanie Napryskim. Nowym SKC życzymy wiele radości czerpanej z pomagania innym.

SKC w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaczowie

 

Dziękuję Wam - Ludziom Serca i otwartych rąk!

Dziękuję Wam Wolontariusze i Koordynatorzy za niedzielną zbiórkę Caritas. Dziękuję, że chcieliście czuwać przed kościołami. Chodzi nie tylko o pieniądze, które przecież są potrzebne na pomoc naszym braciom i siostrom w potrzebie, ale i o to, że pokazujecie się, tym samym mówicie ludziom, że JESTEŚCIE, że jest Caritas. Widok młodych i starszych, którzy cokolwiek robią bezinteresownie, zmusza do myślenia i zastanowienia się „…a może i ja także mógłbym…?”

Swoją obecnością zachęcacie innych do działania, aby wiara była żywa uczynkami, uczynkami miłosierdzia i bezinteresowności.

Dziękuję Wam Wolontariusze – Ludzie Wielkiego Serca!

Dziękuję i Wam, Bracia i Siostry, którzy nieraz ze swoich skromnych dochodów, nieraz ze swojej biedy potraficie znaleźć grosz, by wspomóc innych. Pamiętajcie o tej „Biednej Wdowie”, którą pochwalił Pan Jezus, bo to przypowieść o Was.

Dziękuję Panu Bogu za Was Wszystkich: Wolontariuszy, Pracowników i Darczyńców Caritas.

Zapraszam do współpracy, bo każdy z Was ma w sobie dary dla innych, choć nie ma pieniędzy!

Ks. Adam Sobczak, dyrektor Caritas.

Diecezjalni koordynatorzy wolontariatu w Caritas Polska

Nasi Koordynatorzy Wolontariatu byli na szkoleniu w Caritas Polska. Właściwie Koordynatorki Wolontariatu: P. Aneta Tryniecka - Koordynator Diecezjalny i P. Magdalena Tijani – Koordynator Rejonu Zamość.

Głównym Trzonem Caritasu jest wolontariat i dlatego trzeba na nowo uświadomić sobie misję, cel i sposoby działania wolontariatu. Chcemy szkolić się, by na nowo odkrywać wielką wagę misji Każdego Wolontariusza. Chcemy także, by nasze działania były coraz bardziej profesjonalne, aby służyły potrzebującym a zarazem rozwijały nas samych.

„Serce Caritasu to Wolontariusze – Ludzie Wielkiego Serca”.

http://www.caritas.pl/diecezjalni-koordynatorzy-wolontariatu-w-caritas-polska/

 

1 Koordynatorzy wolontariatu 9

Apel do Wolontariuszy

Drodzy, w najbliższą niedzielę 04 października w całej Diecezji jest zbiórka na działalność Caritas.

Bardzo Was proszę, tam gdzie jesteście, ubierzcie koszulki, załóżcie czapki, niech będzie Nas widać. Zgłaszajcie się przed Mszami do Proboszczów swoich Parafii z propozycją dyżuru z puszką, po Mszy Świętej na której będziecie (chyba, że już macie wyznaczone terminy dyżurów).

Caritas to Wielka Sprawa, tworzymy Ją Wszyscy!

Serce Caritasu to Wolontariusze, to WY: Dzieci, Młodzież, Dorośli... Ludzie Serca!!!

Drodzy, z tej jałmużny uzbieranej przy kościołach wspomagamy potrzebujących. Kupujemy żywność, chemię, leki, tornistry... pomagamy ludziom, gdy nagle przyjdzie bieda, pożar, choroba, czy jakiś kataklizm. Szukamy sposobów, by pomóc jak największej liczbie dzieci biednych. Program Skrzydła, stypendia, kolonie, dofinansowania ubogich dzieci i młodzieży z katolickich wspólnot, by mogły pojechać na rekolekcje czy kolonie... wszystko wymaga wkładu finansowego.

Dzięki Wam, Koordynatorom, Opiekunom, Wolontariuszom docieramy do Darczyńców, którzy Nas wspomagają sercem i choćby najmniejszym groszem. Dziękuję wam!

Szukamy nowych rozwiązań, szkolimy się, uczymy otwartości i współpracy z Samorządami i Organizacjami...

Trzeba pomóc tak wielu ludziom wyjść z biedy. Najpierw aby odkrywali w sobie jak wielką wartość mają jako osoby. Przecież są Dziećmi Boga!

Jeśli nie My, to kto?

Pamiętacie? "CARITAS - WIARA ŻYWA UCZYNKAMI"

Pamiętam o Was: Wolontariuszach i Pracownikach i Darczyńcach, codziennie modlę się do Naszego Ojca i Pana Jezusa i Ducha Świętego, zawierzając Nas. Codziennie proszę Naszych Patronów o pomoc: Maryję i Św. Józefa, św. Brata Alberta i bł. matkę Teresę z Kalkuty, św. S. Faustynę i św. Jana Pawła II oraz wielu, wielu świętych i aniołów, by wypełniło się w Nas Dzieło, Którego Pan Bóg chce dokonać!

ks. Adam Sobczak - dyrektor Caritas

puszka caritas

Nowe Szkolne Koło Caritas

Na zaproszenie Proboszcza Parafii Cześniki ks. Kan. Mariana Oszusta nasza Ekipa uczestniczyła w uroczystościach odpustowych ku czci św. Michała Archanioła. W Eucharystii przewodniczył Dyrektor Caritas ks. Adam Sobczak.

Przed Mszą odpustową oficjalnie zostało powołane do istnienia Szkolne Koło Caritas przy Szkole podstawowej w Cześnikach. Dwudziestu pięciu uczniów otrzymało z ręki Koordynator Wolontariatu Caritas Rejonu Zamość Pani Magdaleny Tijani legitymacje członkowskie a także koszulki i czapki Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Szkolne Koło powstało na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kornelówce Szkoła Podstawowa w Cześnikach Pani mgr Joanny Zosik-Kalbarczyk. Opiekunem Koła jest Pani magister Monika Wilk - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca klasy. Opiekunem Duchowym - tym, którego zadaniem jest czuwanie nad działalnością i formacją Caritasu w Parafii - ks. Proboszcz Marian Oszust.

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za zaproszenie i serdeczne przyjęcie, także za wspaniały poczęstunek. Pani Monice – Opiekunowi Koła i współpracownikom za przygotowanie i zorganizowanie uroczystości. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za przyjęcie Caritasu do Szkoły.

P.s: A jako Dyrektor dziękuje całej Ekipie za wielkie serce i poświęcony czas. Dziękuję Państwu Magdzie, Razakowi i Dzieciom: Klaudii i Nadiat i Zarze. Dziękuję Panu Krzysztofowi i Pani Kindze – to już kolejna niedziela…w pracy. Dziękuję Pani Anecie – Diecezjalnemu Koordynatorowi, że czuwa nad działaniami Wolontariatu, bez limitów czasowych…

Zdjęcia do obejrzenia na naszym FB:  https://www.facebook.com/CaritasZamosc

 Dyrektor ks. Adam Sobczak

Copyright © 2013. Caritas Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej Rights Reserved.